Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Về chuyến đi Kiên Giang - Tiền Giang 27/06/2014

Trong chuyến hành trình lần này, địa điểm thứ nhất chúng tôi ghé là Xã Tân Thạnh, huyện An Minh – Kiên Giang. Đây chưa phải là điểm khó khăn trong những điểm mình đi. So với nhiều nơi, Tân Thạnh vẫn còn khá hơn nhiều. Đúng thật là bà con có nhiều hoàn cảnh khó nghèo. Là vùng quen biển, đất đai ngập mặn nên canh tác khó khăn kéo theo đời sống cũng khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh nhiều hộ có hoàn cảnh đáng thương thì họ vẫn còn khả năng lao động, dù có thể không no đủ nhưng không lâm vào cảnh vất vả khốn khó, mất khả năng lao động. Dù chỉ là căn nhà lá xiêu vẹo nằm bên  sông nhưng vẫn có chỗ che mưa che nắng an toàn chứ không phải cảnh ngoài mưa trong đầy nước.